Produkcji różnego rodzaju wyrobów bardzo często towarzyszy emisja zanieczyszczeń pod postacią pyłów, dymów czy lotnych związków chemicznych. Odpady te mogą przez długi czas unosić się w powietrzu, stwarzając tym samym poważne zagrożenie zarówno dla osób przebywających w obrębie danego zakładu, jak i samego obiektu – hali przemysłowej, warsztatu czy magazynu. Dlatego tak ważna jest odpowiednia filtrowentylacja tych pomieszczeń. Jak o nią zadbać?

Od czego zacząć planowanie filtrowentylacji?

Tworzenie systemu filtrowentylacji w obiektach przemysłowych to proces składający się z kilku etapów. Zanim będzie można przystąpić do jakichkolwiek działań związanych z opracowywaniem instalacji, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych pomiarów powietrza. Mają one na celu ustalić rodzaj oraz ilość zanieczyszczeń emitowanych w danym obiekcie. To punkt wyjściowy do wykonania prawidłowej instalacji filtrowentylacyjnej, która powinna być ściśle dostosowana do warunków panujących wewnątrz budynku. System, który będzie niedostatecznie wydajny lub zbudowany przy wykorzystanie nieodpowiedniej technologii nie będzie w stanie spełniać swojego zadania, a ponadto jest narażony na zniszczenia. Należy pamiętać, że poziom zanieczyszczeń powietrza w zakładach pracy powinien mieścić się w przewidzianych przez odpowiednie normy zakresach – w przeciwnym wypadku praca w takich obiektach będzie niezgodna z prawem.

Projektowanie instalacji

Każda instalacja filtrowentylacyjna powinna być zaprojektowania zgodnie z odpowiednimi wymogami i normami prawnymi, a także uwzględniać czynniki takie jak:

  • ilość zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu,
  • rodzaj zanieczyszczeń,
  • rozmieszczenie punktów emisji (np. maszyn produkcyjnych, stanowisk roboczych),
  • rozmieszczenie punktów najwyższego stężenia zanieczyszczeń.

Tylko na podstawie tych danych możliwe jest zaplanowanie położenia kluczowych elementów instalacji, takich jak odciągi, nawiewniki czy wywiewniki. Należy pamiętać, że nie ma dwóch obiektów, w których warunki emisji zanieczyszczeń powietrza byłyby identyczne. Z tego powodu kopiowanie projektu wdrożonego w jednym zakładzie pracy i stosowanie go w innym nie gwarantuje uzyskania odpowiedniej efektywności działania systemu filtrowentylacji.

Dobór rozwiązań technologicznych

Projekt filtrowentylacji powinien wskazywać, jakiego rodzaju rozwiązania technologiczne należy zastosować, by uzyskać pożądaną wydajność oczyszczania powietrza. Generalnie w zakładach przemysłowych stosuje się wentylację mechaniczną, na którą składają się systemy:

  • wywiewne – odprowadzą zanieczyszczone powietrze do urządzeń filtrujących, gdzie zanieczyszczenia pod postacią pyłów czy trocin są odzyskiwane, a w dalszej kolejności utylizowane
  • nawiewne – wprowadzają oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczeń, rozrzedzają tym samym zanieczyszczenia i zapewniając odpowiednie warunki do pracy.

Ważne jest aby urządzenia składające się na instalację odznaczały się wysoką jakością i niezawodnością. Nieprawidłowości w ich działaniu mogą bowiem wpłynąć na bezpieczeństwo w zakładzie oraz przyczyniać się do opóźnień w produkcji.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór urządzeń filrowentylacyjnych, które sprawdzą się w wielu różnych branżach. W celu dobrania rozwiązań adekwatnych do potrzeb zakładu, zapraszamy do kontaktu.

Dlaczego należy dbać o jakość powietrza w halach i zakładach?

Dostęp do powietrza jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Często jednak zapomina się, że nie tylko ilość, ale jakość powietrza ma znaczenie. Zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów technologicznych – na przykład spawania i mechanicznej obróbki metali, drewna czy tworzyw sztucznych – mogą w bardzo negatywny sposób wpłynąć na zdrowie, szczególnie przy długotrwałej ekspozycji. U osób oddychających zanieczyszczonym powietrzem znacząco wzrasta ryzyko wystąpienia niebezpiecznych chorób układu oddechowego, w tym również nowotworu płuc. Zanieczyszczenia mają ponadto wpływ na komfort pracy. Do tego dochodzi również szereg innych zagrożeń, ponieważ wchłonięte z powietrzem substancje mogą mieć działanie toksyczne czy alergizujące. Niektóre z rodzajów zanieczyszczeń mogą stanowić zagrożenie również dla samego obiektu. Mowa tutaj o trocinach i innych pyłach o właściwościach palnych. Jeśli ich stężenie w pomieszczenie znajdzie się między dolną a górną granicą wybuchowości, wystarczy dowolne źródło zapłonu (np. spięcie elektryczne) aby doszło do groźnego w skutkach pożaru. Dlatego zanieczyszczenia te powinny być systematycznie usuwane z powietrza i zabezpieczane.

fb icontwitter iconyoutube iconinstagram icongoogle maps

____________ Odwiedż nas ____________