• Układ siatki
  • Układ tabeli
  Nazwa Opis
10
TC-F Wycinarka laserowa fiber do blach w wersji otwartej
2
TC-E Wycinarka laserowa fiber do blach w wersji otwartej z wymiennymi stołami
1(1)
TC-G Wycinarka laserowa fiber o dużej mocy do blach w wersji zabudowanej z wymiennymi stołami
5
TC-ET Wycinarka laserowa fiber do blach, oraz rur i profili w wersji otwartej z wymiennymi stołami
2.-2psd
TC-P Wycinarka laserowa fiber do blach w wersji zabudowanej z wymiennymi stołami
3(1)
TC-PT Wycinarka laserowa fiber do blach, oraz rur i profili w wersji zabudowanej z wymiennymi stołami
1
TC-T Wycinarka laserowa fiber do rur i profili