Water-jet

  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  Nazwa Opis
Opal WaterJet Combo
WaterJet Combo Innowacyjność, precyzja i oszczędność. Opatentowana przecinarka wodno-plazmowa. PLAZMA WODA
Opal WaterJet
Opal WaterJet Wszechstronne i precyzyjne cięcie wodą.  WODA