Opal WaterJet

CHARAKTERYSTYKA
 
Przecinarka Opal WaterJet powstała w odpowiedzi na potrzebę wyjątkowo precyzyjnego i pozbawionego strefy wpływu ciepła, cięcia elementów. Dzięki wyposażeniu w nowoczesne, wydajne pompy wysokociśnieniowe, jest przeznaczona do obróbki praktycznie wszystkich dostępnych materiałów, takich jak metal, kamień, drewno i tworzywa sztuczne o grubości nawet 250 mm. Opcjonalne zastosowanie głowicy PRO-X 3D rozszerza możliwości maszyny o pracę w trzech wymiarach.
 
GŁÓWNE CECHY
 • wszechstronność zastosowania
 • brak powstania pyłów w procesie cięcia
 • możliwość cięcia wodą z użyciem ścierniwa
 • montaż do 4 głowic wodnych jednocześnie
 • możliwość cięcia wyłącznie wodą lub wodą z użyciem ścierniwa
 
Typ przecinarki Opal WaterJet
 • Napędy Serwo AC
 • Szerokość cięcia 1000 - 6000 mm
 • Podstawowa długość robocza 1000 - 12000 mm
 • Grubość cięcia wodą 0,5 - 150 mm (opcjonalnie 250 mm)
 • Prędkość przejazdowa 25000 mm/min
 • Dokładność pozycjonowania ±0,025 mm
 
GŁOWICA PRO-X 3D
5-cio osiowa głowica wodna PRO-X 3D zapewnia efektywną obróbkę wodną, gwarantując uzyskanie maksymalnej precyzji w przestrzeni trójwymiarowej. Możliwość cięcia pod kątem +/- 47o oraz kompensacja stożka zapewniają wysoką dokładność, a także praktycznie zerowy ukos krawędzi cięcia.
 
 
SYSTEM ZGRZEBŁOWY
Podczas cięcia abrazyjnego i plazmowego, na dnie stołu roboczego gromadzą się pozostałości po procesie cięcia. Zawiesina jest bezpośrednio wypompowywana z wanny do dwóch zbiorników osadowych. Gwarantuje to bardzo wysoką skuteczność procesu filtracji.
 
CIĘCIE ZE ŚCIERNIWEM
To kompletny gotowy do podłączenia zestaw konieczny do cięcia wodą z domieszką ścierniwa. Zestaw składa się z: głowicy tnącej, dozownika ścierniwa i podajnika ścierniwa.
 
 
ZMIENNY POZIOM LUSTRA WODY
Poziom wody zależny jest od grubości obrabianego materiału, może on być obniżany lub podwyższany. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest cięcie pod wodą co redukuje wpływ ciepła na obrabiany materiał oraz zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy obniżając hałas oraz zanieczyszczenie pyłowe.
 
SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY
Urządzenia do zmiękczania wody dobierane są na podstawie maksymalnego godzinowego przepływu. W przypadku konieczności ciągłej i długotrwałej pracy można również zastosować zbiorniki w systemie DUPLEX. Jest to wówczas układ urządzeń pracujących naprzemiennie. System zmiękczania wody znacząco zwiększa żywotność części eksploatacyjnych pompy i wydłuża jej niezawodność.
 
 

                            fb icon     twitter icon     youtube icon     instagram icon      

                                                                                                                   ____________ Odwiedż nas ____________