Istnieje kilka sposobów finansowania wycinarek laserowych i innych maszyn produkcyjnych. Do najpopularniejszych należy leasing operacyjny i finansowy, w przypadku, którego to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorcy mogą równię skorzystać z pożyczek i kredytów komercyjnych, funduszy unijnych, kredytów pomostowych i preferencyjnych. Coraz popularniejszym sposobem finansowania jest leasing fabryczny, który nie jest oferowany przez firmy specjalizujące się w leasingu, ale bezpośrednio przez podmiot, który dostarcza produkt.

Na czym polega leasing maszyny przemysłowej?

Leasing maszyny przemysłowej polega na jej udostępnieniu firmie, w zamian za comiesięczne raty przekazywane firmie leasingowej. Po podpisaniu umowy, Klient uiszcza opłatę początkową i ustala okres spłaty. W przypadku leasingu finansowego, w czasie trwania umowy maszyna należy do leasingobiorcy, dlatego ujmowana jest jako majątek firmy, a sprzęt może być amortyzowany. Tego typu umowa zazwyczaj zawierana jest na krótszy okres, niż w przypadku leasingu operacyjnego, który pozwala firmie ująć raty w kosztach prowadzenia działalności. W leasing można wziąć różne rodzaje maszyn przemysłowych, m.in. wycinarki laserowe, znakowarki laserowe, żurawie, suwnice, prasy krawędziowe i spawarki, a nawet całe linie produkcyjne.

Zalety leasingu wycinarki laserowej

Nowoczesny i rozbudowany park maszynowy stanowi podstawę rozwoju firmy i wzrostu jego zysków. Często nowe przedsiębiorstwa nie mają środków potrzebnych na zakup wszystkich potrzebnych urządzeń, dlatego leasing daje im możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez angażowania dużej ilości środków własnych. Umowa na leasing maszyn, może być podpisana nawet zdalnie, a wysokość rat zostaje dostosowana do możliwości finansowych firmy. Ustalenie stałej wysokości opłaty na cały okres umowy zabezpiecza przedsiębiorstwo przed wzrostem opłat. Ponadto, firmy leasingowe zazwyczaj oferują dodatkowe usługi w atrakcyjnych cenach, np. ubezpieczenie maszyny.

fb icontwitter iconyoutube iconinstagram icongoogle maps

____________ Odwiedż nas ____________