Oddziały Serwisowe

Oddziały Serwisowe

Andrzej Barczewski


Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Operacyjny

+48 512 426 126

andrzej@maszyny-polskie.pl

Oddział w Toruniu:


ul. Mazowiecka 52-68, 87-100 Toruń

Jarosław Grębocki

Dyrektor Techniczny – Kierownik Oddziału Północ

+48 608 807 485

jarek@maszyny-polskie.pl

Oddział w Częstochowie:


ul. Warszawska 309/311, 42-209 Częstochowa

Adam Gołuchowski

Kierownik Oddziału Południe

+48 735 921 310

adam@maszyny-polskie.pl