Jak wygląda proces laserowego cięcia rur?

Jak wygląda proces laserowego cięcia rur?

Metalowe rury to elementy powszechnie wykorzystywane w przemyśle czy branży budowlanej – wykonywane są z nich wszelkiego rodzaju instalacje, odpowiedzialne między innymi za transport wody, gazów, czynników chłodzących w klimatyzacjach. Aby mogły spełniać swoje zadanie, muszą być odpowiednio przygotowane, co oznacza między innymi przycięcie ich do odpowiednich kształtów i rozmiarów. W tym celu często stosuje…


Metalowe rury to elementy powszechnie wykorzystywane w przemyśle czy branży budowlanej – wykonywane są z nich wszelkiego rodzaju instalacje, odpowiedzialne między innymi za transport wody, gazów, czynników chłodzących w klimatyzacjach. Aby mogły spełniać swoje zadanie, muszą być odpowiednio przygotowane, co oznacza między innymi przycięcie ich do odpowiednich kształtów i rozmiarów. W tym celu często stosuje się wycinarki laserowe.

Na czym polega laserowe cięcie rur?

Generalna zasada laserowego cięcia rur jest bardzo prosta – wytworzona w wycinarce laserowej wiązka kierowana jest na określony punkt powierzchni ciętego elementu, w wyniku czego dochodzi do jego natychmiastowego stopienia, spalenia lub odparowania, w zależności od rodzaju tworzywa z jego element został wyprodukowany. Ostateczny efekt jest taki sam – przerwanie ciągłości materiału w ściśle określonych punktach, dzięki czemu element zostaje podzielony na osobne części. Wiązka laserowa działa w ten sposób, ponieważ składa się z niezwykle silnie skupionego, spolaryzowanego promieniowania elektromagnetycznego i dzięki temu niesie w sobie ogromny ładunek energii – to właśnie ta energia, skoncentrowana na bardzo niewielkim obszarze sprawia, że struktura ciętego tworzywa zostaje punktowo rozgrzania do wysokiej temperatury. Co bardzo ważne – w procesie cięcia kontrolowanemu uszkodzeniu zostaje poddany wyłącznie ten obszar elementu, na który pada wiązka, materiał sąsiadujący z tym obszarem pozostaje nienaruszony. Dzięki temu cięte elementy zachowują swoją pierwotną trwałość, a ich krawędzie są gładkie i nie wymagają właściwie żadnej dodatkowej obróbki.

Wszystko zaczyna się w komputerze

Zanim w ogóle cięcie przy pomocy wiązki lasera danego odcinka rury będzie możliwe, należy zadbać o wykonanie komputerowego projektu, który zostanie później zrealizowany przez wycinarkę. Do tego służą programy CAD, czyli Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo. Przy ich pomocy tworzy się szczegółowy, trójwymiarowy rysunek rury, określa jej długość, kształt, ewentualne sposoby wykończenia. Następnie projekt jest przetwarzany przez program CAM, czyli Computer Aided Manufacturing. Zadaniem tego typu aplikacji jest zintegrowanie fazy projektowania z fazą wytwarzania – innymi słowy, program CAM odczytuje projekt i na jego podstawie tworzy zestaw ścieżek, po których musi porusza się wiązka lasera, aby uzyskany produkt był taki sam, jak element opisany w projekcie. Informacja o ścieżkach jest następnie zapisywana w postaci kodu-instrukcji dla mikrokomputera sterującego wycinarką laserową. Zastosowanie takiej procedury znacznie ułatwia produkcję, jednak nie zwalnia z udziału człowieka w pracy wycinarki – operator urządzenia odpowiedzialny jest między innymi za jego kontrolę oraz ustawienie pewnych kluczowych parametrów.

Jakie są zalety laserowego cięcia rur?

Laserowe cięcie rur to technologia ciesząca się w ostatnim czasie rosnącym uznanie w różnych branżach przemysłu. Wyraźną tendencją jest, że powoli wypiera ona z rynku starsze, konwencjonalne metody.  Wszystko to jest zasługą jej licznych zalet, między innymi:

  • wysokiej precyzji – każdy element obrabiany przy pomocy wycinarki laserowej ma parametry dokładnie odpowiadające założeniom projektu. To oznacza znaczne usprawnienie produkcji masowej, gdyż wszystkie egzemplarze wykonane na podstawie jednego projektu są ze sobą identyczne, ryzyko wyprodukowania elementu o niewłaściwych wymiarach lub kształtach jest zredukowane do minimum
  • Szybkość cięcia – nawet przy zachowaniu wysokiej precyzji, wycinarka laserowa pracuje z ogromną prędkością.
  • Jakość cięcia – wysoka koncentracja wiązki laserowej oraz uzyskiwana przy jej pomocy temperatura powoduje, że ślady cięcia są gładkie i nie wymagają dalszej obróbki. Ponadto w wyniku cięcia struktura tworzywa nie zostaje zanadto uszkodzona, co oznacza, że nie zużywa się ona w przyspieszonym tempie, na przykład pod wpływem czynników środowiskowych.
  • Bezpieczeństwo obsługi – operator wycinarki laserowej nie obsługuje wiązki bezpośrednio, dlatego ryzyko uszczerbku na zdrowiu podczas pracy z maszyną jest minimalne. Co więcej, proces podawania kolejnych elementów do obróbki może zostać zautomatyzowany dla maksymalnego usprawnienia produkcji
  • Niewielkie koszty eksploatacji – cięcie laserem jest metodą bezkontaktową, co oznacza, że w jego wyniku nie dochodzi do zużywania się żadnych surowców, np. wody, ścierniwa, gazu czy też specjalnych ostrzy. Jedynym kosztem pracy jest energia elektryczna potrzebna do wytworzenia wiązki laserowej. Warto zauważyć, że nowoczesne wycinarki światłowodowe zużywają nawet 70% mniej energii, niż konkurencyjne lasery CO2. Wymagają one również mniej kosztownej konserwacji.

Podsumowując, laserowe cięcie rur to nowatorska technologia, dzięki której możliwe jest znaczne obniżenie kosztów produkcji półproduktów, przy jednoczesnym zachowaniu znakomitej jakości oraz wysokich standardów bezpieczeństwa.

Jesteście Państwo zainteresowani kupnem wycinarki laserowej do rur? Zapraszamy do kontaktu – z pewnością pomożemy dobrać rozwiązanie odpowiednie dla Waszego biznesu.

Zajmujemy się sprzedażą i serwisowaniem maszyn do metalu a w szczególności ,,maszyn do cięcia i gięcia”. Nasi doradcy techniczni oraz handlowi są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania dot. dostępności, aspektów technicznych maszyn oraz finansowania.